สนใจแอร์บ้าน โทรเลย!
086-1601599
082-2913298
ID Line : krobkrua-airban

สินค้าทั้งหมด

เว็บลิงค์
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi MS-GN09VF ขนาด 9,212 BTU

ราคา : 16,900.00 บาท/
No : 001
     
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi MS-GN13VF ขนาด 12,624 BTU

ราคา : 19,900.00 บาท/
No : 002
     
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi MS-GN15VF ขนาด 14,330 BTU

ราคา : 23,900.00 บาท/
No : 003
     
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi MS-GN18VF ขนาด 18,084 BTU

ราคา : 27,900.00 บาท/
No : 004
     
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi MS-GN24VF ขนาด 22,519 BTU

ราคา : 40,900.00 บาท/
No : 005
     
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi Electric Mr.Slim Happy inverter รุ่น MSY-KS09VF ขนาด 8,871 BTU

ราคา : 18,900.00 บาท/
No : 006
     
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi Electric Mr.Slim Happy inverter รุ่น MSY-KS13VF ขนาด 12,283 BTU

ราคา : 21,900.00 บาท/
No : 007
     
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi Electric Mr.Slim Happy inverter รุ่น MSY-KS18VF ขนาด 17,742 BTU

ราคา : 29,900.00 บาท/
No : 008
     
แอร์ Mitsubishi Electric Mr.slim
Mitsubishi Electric Mr.Slim Happy inverter รุ่น MSY-KS24VF ขนาด 22,519 BTU

ราคา : 41,900.00 บาท/
No : 009
     
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty (3D Auto) SRK10CRS-S1 ขนาด 9,112 BTU (R410A) สินค้าใหม่

ราคา : 15,500.00 บาท/
No : 013
     
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty (3D Auto) SRK13CRS-S1 ขนาด 12,200 BTU (R410A) สินค้าใหม่

ราคา : 17,500.00 บาท/
No : 014
     
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty SRK10CRV-S1 ขนาด 9,000 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 14,900.00 บาท/
No : 015
     
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty SRK13CRV-S1 ขนาด 12,243 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 16,900.00 บาท/
No : 016
     
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY SRK10YLV-S Inverter 8,795 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 22,900.00 บาท/
No : 017
     
แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
แอร์ Mitsubishi HEAVY DUTY SRK13YLV-S Inverter ขนาด 12,337 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 26,900.00 บาท/
No : 018
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin รุ่น FTKQ09UV2S ขนาด 9,200 BTU

ราคา : 16,900.00 บาท/
No : 019
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin รุ่น FTKQ12UV2S ขนาด 12,300 BTU

ราคา : 18,900.00 บาท/
No : 020
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin รุ่น FTKQ15TV2S ขนาด 15,000 BTU

ราคา : 21,900.00 บาท/
No : 021
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin รุ่น FTKQ18TV2S ขนาด 18,100 BTU

ราคา : 26,900.00 บาท/
No : 022
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin รุ่น FTKQ24TV2S ขนาด 20,500 BTU

ราคา : 36,900.00 บาท/
No : 023
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin Super Smile Inverter รุ่น FTKC09TV2S ขนาด 8,500 BTU

ราคา : 19,900.00 บาท/
No : 024
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin Super Smile Inverter รุ่น FTKC12TV2S ขนาด 11,900 BTU

ราคา : 22,900.00 บาท/
No : 025
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin Super Smile Inverter รุ่น FTKC15TV2S ขนาด 14,300 BTU

ราคา : 25,900.00 บาท/
No : 026
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin Super Smile Inverter รุ่น FTKC18TV2S ขนาด 17,700 BTU

ราคา : 29,900.00 บาท/
No : 027
     
แอร์ Daikin
แอร์ Daikin Super Smile Inverter รุ่น FTKC24TV2S ขนาด 20,500 BTU

ราคา : 39,900.00 บาท/
No : 028
     
แอร์ Haier
แอร์ Haier HSU-10CEK03T(N) ขนาด 9,533 BTU

ราคา : 14,900.00 บาท/
No : 034
     
แอร์ Haier
แอร์ Haier HSU-13CEK03T(N) ขนาด 12,639 BTU

ราคา : 16,900.00 บาท/
No : 035
     
แอร์ Haier
แอร์ Haier HSU-18CEK03T(N) ขนาด 19,218 BTU

ราคา : 21,900.00 บาท/
No : 036
     
แอร์ Haier
แอร์ Haier HSU-24CEK03T(N) ขนาด 24,981 BTU

ราคา : 25,900.00 บาท/
No : 037
     
แอร์ Samsung
แอร์ SAMSUNG ทรงสี่เหลี่ยม (S-Inverter) รุ่น AR10MYFT ขนาด 8,500 BTU

ราคา : 14,900.00 บาท/
No : 038
     
แอร์ Samsung
แอร์ SAMSUNG ทรงสี่เหลี่ยม (S-Inverter) รุ่น AR13MYFT ขนาด 11,500 BTU

ราคา : 16,900.00 บาท/
No : 039
     
แอร์ Samsung
แอร์ SAMSUNG ทรงสี่เหลี่ยม (S-Inverter) รุ่น AR15MYFT ขนาด 14,500 BTU

ราคา : 19,900.00 บาท/
No : 040
     
แอร์ Samsung
แอร์ SAMSUNG ทรงสี่เหลี่ยม (S-Inverter) รุ่น AR18MYFT ขนาด 17,000 BTU

ราคา : 23,900.00 บาท/
No : 041
     
แอร์ Samsung
แอร์ SAMSUNG ทรงสี่เหลี่ยม (S-Inverter) รุ่น AR24MYFT ขนาด 23,500 BTU

ราคา : 28,900.00 บาท/
No : 042
     
แอร์ LG
LG Inverter IG 10R.SE2 ขนาด 9,400 BTU

ราคา : 14,900.00 บาท/
No : 050
     
แอร์ LG
LG Inverter IG 13R.SE2 ขนาด 12,200 BTU

ราคา : 16,900.00 บาท/
No : 051
     
แอร์ LG
LG Inverter IG 18R.SE2 ขนาด 18,000 BTU

ราคา : 22,900.00 บาท/
No : 052
     
แอร์ LG
LG Inverter IG 24R.SE2 ขนาด 24,000 BTU

ราคา : 28,900.00 บาท/
No : 053
     
แอร์ Saijo Denki
แอร์ Saijo denki (Smart Cool) รุ่น SJ-W/SWG09 ขนาด 9,410 BTU (R32) สินค้าใหม่ปี 2017

ราคา : 14,900.00 บาท/
No : 055
     
แอร์ Saijo Denki
แอร์ Saijo denki (Smart Cool) รุ่น SJ-W/SWG12 ขนาด 12,582 BTU (R32) สินค้าใหม่ปี 2017

ราคา : 15,900.00 บาท/
No : 056
     
แอร์ Saijo Denki
แอร์ Saijo denki (Smart Cool) รุ่น SWG-18 ขนาด 18,916 BTU

ราคา : 22,900.00 บาท/
No : 057
     
แอร์ Saijo Denki
แอร์ Saijo denki (Smart Cool) รุ่น SWG-25 ขนาด 25,259 BTU

ราคา : 27,900.00 บาท/
No : 058
     
แอร์ Panasonic
แอร์ Panasonic รุ่น Standard CS-PN09SKT ขนาด 9,232 BTU

ราคา : 12,900.00 บาท/
No : 063
     
แอร์ Panasonic
แอร์ Panasonic รุ่น Standard CS-PN12SKT ขนาด 12,319 BTU

ราคา : 14,900.00 บาท/
No : 064
     
แอร์ Panasonic
แอร์ Panasonic รุ่น Standard CS-PN18SKT ขนาด 18,244 BTU

ราคา : 21,900.00 บาท/
No : 065
     
แอร์ Panasonic
แอร์ Panasonic รุ่น Standard CS-PN24SKT ขนาด 22,800 BTU

ราคา : 26,900.00 บาท/
No : 066
     
แอร์ Panasonic
แอร์ PANASONIC Deluxe CS-C9QKT 9,232 BTU

ราคา : 17,900.00 บาท/
No : 067
     
แอร์ Panasonic
แอร์ PANASONIC Deluxe CS-C12QKT 12,319 BTU

ราคา : 22,900.00 บาท/
No : 068
     
แอร์ Panasonic
PANASONIC Deluxe CS-C18QKT 18,244 BTU

ราคา : 26,900.00 บาท/
No : 069
     
แอร์ Panasonic
แอร์ PANASONIC Deluxe CS-C24QKT 22,500 BTU

ราคา : 34,900.00 บาท/
No : 070
     
แอร์ Panasonic
PANASONIC Deluxe Inverter CS-PS9QKT 9,023 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 18,900.00 บาท/
No : 071
     
แอร์ Panasonic
PANASONIC Deluxe Inverter CS-PS13QKT 11,192 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 23,900.00 บาท/
No : 072
     
แอร์ Panasonic
PANASONIC Deluxe Inverter CS-PS18QKT 18,186 BTU

ราคา : 27,900.00 บาท/
No : 073
     
แอร์ Panasonic
PANASONIC Deluxe Inverter CS-PS24QKT 20,571 BTU

ราคา : 40,900.00 บาท/
No : 074
     
แอร์ Panasonic
แอร์ PANASONIC Super Deluxe Inverter CS-S9QKT 8,481 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 21,900.00 บาท/
No : 075
     
แอร์ Panasonic
PANASONIC Super Deluxe Inverter CS-S13PKT 12,182 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 26,900.00 บาท/
No : 076
     
แอร์ Panasonic
แอร์ PANASONIC Super Deluxe Inverter CS-S18QKT 18,038 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 34,900.00 บาท/
No : 077
     
แอร์ Panasonic
แอร์ PANASONIC Super Deluxe Inverter CS-S24QKT 21,179 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 45,900.00 บาท/
No : 078
     
แอร์ Sharp
แอร์ Sharp (Plasmacluster) AH-PR10 ขนาด 9,000 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 13,900.00 บาท/
No : 079
     
แอร์ Sharp
แอร์ Sharp (Plasmacluster) AH-PR13 ขนาด 12,000 BTU สินค้าใหม่

ราคา : 15,900.00 บาท/
No : 080
     
แอร์ Sharp
แอร์ Sharp Plasmacluster AH/AU-PN19 18,000 BUT

ราคา : 23,900.00 บาท/
No : 081
     
แอร์ Sharp
แอร์ Sharp Plasmacluster AH/AU-PN24 ขนาด 21,500 BUT

ราคา : 27,900.00 บาท/
No : 082
     
แอร์ Sharp
แอร์ Sharp Plasmacluster Inverter AH/AU-PNX11 ขนาด 9,000 BTU

ราคา : 22,900.00 บาท/
No : 083
     
แอร์ Sharp
แอร์ Sharp Plasmacluster Inverter AH/AU-PNX14 ขนาด 12,000 BTU

ราคา : 25,900.00 บาท/
No : 084
     
แอร์ Sharp
แอร์ Sharp Plasmacluster Inverter AH/AU-PNX21 ขนาด 17,400 BTU

ราคา : 33,900.00 บาท/
No : 085
     
แอร์ Trane
แอร์ Trane (Bravo Series) MCW509BB5 9400 BTU

ราคา : 13,900.00 บาท/
No : 086
     
แอร์ Trane
แอร์ Trane (Bravo Series) MCW512BB5 12,600 BTU

ราคา : 15,900.00 บาท/
No : 087
     
แอร์ Trane
แอร์ Trane (Bravo Series) MCW515BB5 15,200 BTU

ราคา : 21,900.00 บาท/
No : 088
     
แอร์ Trane
แอร์ Trane (Bravo Series) MCW518BB5 18,800 BTU

ราคา : 23,900.00 บาท/
No : 089
     
แอร์ Trane
แอร์ Trane (Bravo Series) MCW524BB5 24100 BTU

ราคา : 32,900.00 บาท/
No : 090
     
แอร์ Central air
แอร์ Central รุ่น CFW-IFE09 ขนาด 9,280 BTU

ราคา : 12,900.00 บาท/
No : 091
     
แอร์ Central air
แอร์ Central รุ่น CFW-IFE13 ขนาด 12,500 BTU

ราคา : 13,900.00 บาท/
No : 092
     
แอร์ Central air
แอร์ Central รุ่น CFW-IFE18 ขนาด 18,460 BTU

ราคา : 19,900.00 บาท/
No : 093